Website Banner
 

 

ข้อแนะนำ/Instruction

    1.  ข้อแนะนำในการใช้งาน
         ใช้สำหรับตกแต่งประกอบกับทุกพื้นผิว ทั้งภายนอกและภายใน แต่แนะนำให้ใช้สำหรับงานภายใน
         เพื่ออายุการใช้งานที่นานกว่า โดยสามารถปูเฉพาะกระเบื้องแก้วหรือโมเสคแก้วศรีธานี หรือปูผสมกัน 
         หรือปูผสมกับกระเบื้องเซรามิกส์ก็ได้

    2.  ข้อแนะนำในการติดตั้ง
         ใช้วิธีการปูเหมือนการปูกระเบื้องเซรามิกส์ทั่วไป โดยแนะนำให้ใช้กาวซีเมนต์เพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่า
         และหากต้องการยาแนวควรเว้นร่องระหว่างแผ่นไว้ 1-3 มิลลิเมตร หรือหากต้องการความแตกต่างก็
         สามารถปูชิดกันได้โดยไม่ต้องยาแนว

    3.  ข้อแนะนำในการดูแลรักษา
         กระเบื้องแก้ว และโมเสคแก้วศรีธานี สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาด 
         เช็ดทำความสะอาดหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป เช็ดทำความสะอาดก็จะทำให้กระเบื้องแก้ว 
         และโมเสคแก้วศรีธานี เงางามแลดูใหม่อยู่เสมอ โดยไม่ทำให้สีและลวดลายหลุดลอก 

Current Pageid = 41