Website Banner
 


ขอต้อนรับสู่นครแห่งศิลปะ
    จากตำนานความรู้และความชำนาญ ภูมิความคิดที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสืบทอดต่อกันมาเนิ่นนาน เข้าสู่นครแห่งการสร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัย จนเกิดผลิตภัณฑ์อมตะที่เต็มไปด้วยสีสันและธรรมชาตินั้นง่ายดายและอบอุ่น เราจึงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่มหานครของเราด้วย
    -กระเบื้องดินเผาไฟสูงเคลือบศิลาดลที่ผ่านการเผาในอุณภูมิที่สูงถึง 1300 องศา จึงก่อให้เกิดเฉดสีที่เต็มไปด้วยศิลปะ เข้ม กลาง อ่อน และความแข็งแกร่งในตัวกระเบื้องที่ทำให้มีอายุยืนนานและคงทนเหมาะแก่การใช้งาน ทั้งให้ความรู้สึกที่อ่อนช้อย สัมผัสได้ถึงธรรมชาติเพียงง่ายดายและลงตัว
    -กระเบื้องโมเสคแก้ว เป็นโมเสคแก้วที่เต็มไปด้วยสีสันธรรมชาติ ซึ่งท่านสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

 Current Pageid = 1